Miljø

H.J. Hansen er en miljøbevidst virksomhed, som vil arbejde for at skabe en udvikling, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer. Vi vil løbende søge at forebygge og reducere miljøpåvirkningen ved:

Daglig/produktion

  • anvende miljørigtige processer i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt

Forbrug af ressourcer

  • have fokus og kontrol ved anvendelse af energi, råstoffer

Genbrug

  • søge at minimere affaldsforbrug ved at sikre sortering og genanvendelse

Systemet skal sikre at vi

  • efterspørger miljøvenlige produkter og ydelser

Information og åbenhed

  • fremme åbenhed, dialog og samarbejde om miljøforhold overfor medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og leverandører

Lovgivning

  • som minimum at overholde gældende lovgivning på området

Vision

  • vores vision vil være, at sikre at vores processer følger en kontinuerlig udvikling gennem årlige evalueringer og revision af vores ISO 14001 system