Transformatorer

Virksomheden har i december 2009 fået tilladelse til at oplagre og oparbejde transformatorer, både med og uden olie.

Transformatorerne bliver oplagret og oparbejdet under tag. Dette foregår på et oliekar for at sikre at der ikke sker udslip af olie og andre skadelige stoffer, til jord og grundvand.

Kontakt os for et godt tilbud på Deres udtjente transformatorer.