Velkommen

H.J. Hansen Skive afhenter alt kabelskrot til de bedste priser!

Hvorfor H.J. Hansen Skive?

Fordi vi er:

  • En miljøbevidst virksomhed og sørger for en korrekt miljømæssig behandling.
  • Miljøgodkendt til at modtage og oparbejde alt kabelskrot (også farligt affald), transformatorer og metaller.
  • Deres garanti for at Deres affald/skrot bliver håndteret lovligt og miljørigtigt.
  • ISO 14001 miljøcertificeret. - download pdf. her -
  • Registreret hos miljøstyrelsen som: Transportør, Indsamler, modtageanlæg, forhandler og mægler 
  • Kommer når det passer Dem
  • Afhenter store som små mængder

HUSK - det er DERES ansvar som virksomhed at dit affald / skrot afsættes til en godkendt modtager !

Vi tilbyder afhentning af :

  • Metaller
  • Jern
  • Plastkabler
  • Transformatorer
  • Samt naturligvis jordkabler og søkabler, som er vores speciale.

Derudover tilbyder vi:

  • Losning af søkabel fra kabelskibe med specialmaskine - samt efterfølgende behandling af søkabel. 
  • Vogmandskørsel i DK og Sverige med containerbiler.
  • Udlejning af åbne og lukkede containere til alle formål.
  • Knusning af betonelementer og jernarmeret beton - med knuser monteret på gravemaskine.